Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich i uczestników zajęć plastycznych w ośrodkach kultury (w wieku od 12 lat) do udziału w konkursie polegającym na przygotowaniu projektu graficznego związanego ze stanem wojennym na koszulkę i gadżety patriotyczne. Projekt motywu związanego ze stanem wojennym może być wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być przesłane w postaci zamkniętych plików pdf lub w formie papierowej do 30 października 2021 roku na adres Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury lub e-mailem: tok@tok-tarnogrod.pl

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem (do pobrania) i dołączenie wypełnionej karty uczestnika (załącznik do regulaminu).

https://tok-tarnogrod.pl/regulaminy

  • Konkurs Wojewódzki na Projekt Logotypu Patriotycznego Związanego ze Stanem Wojennym

< powrót