Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych odbywa się w Tarnogrodzie od 1975r.

Formuła sejmików obejmuje pięć przeglądów międzywojewódzkich, podczas których wiejskie zespoły teatralne prezentują spektakle. Teatr ludowy to dzisiaj głównie dwa typy przedstawień: widowiska obrzędowe i spektakle dramatyczne. Pierwsze to inscenizacje obrzędów i zwyczajów, podań i pieśni, drugie to realistyczny repertuar należący do klasyki dramaturgii (czasem przekładany na lokalną gwarę) bądź będący autorskimi próbami kierowników i członków zespołów.

Gospodarzami sejmików międzywojewódzkich oprócz Tarnogrodu są: Bukowina Tatrzańska, Ożarów, Stoczek Łukowski i Kaczory.

Podczas tych spotkań widz ma możliwość poznania tradycji i obrzędów z danego regionu Polski, obserwuje od dawna niewykonywane czynności gospodarskie. Sejmik ma na celu ocalenie od zapomnienia obrzędów, takich jak: gody, zapusty, noc świętojańska, wicie wianków, chodzenie z gwiazdą, wesele, chrzciny, ostatni różaniec i wiele innych oraz prac wiejskich: darcie pierza, prządki, kiszenie kapusty, kopanie kartofli itd. Publiczność często ma okazję spróbować regionalnych potraw i napitków, którymi, po „odegraniu przez nie roli” na scenie, jest częstowana przez aktorów. Niejednokrotnie potrawa jest przyrządzana podczas spektaklu jako regionalne danie charakterystyczne dla odgrywanego obrzędu, wtedy widz może poczuć się jak gość wydarzenia.

Wiejscy artyści sięgają do bogatych złóż swojej rdzennej kultury, odkrywają nowe tematy, odnajdują stare sprzęty i narzędzia. Wyjątkowość spektakli polega na tym, że wszystko, co się dzieje na scenie, nie do końca jest teatrem. Wiejskie zespoły powstają z potrzeby serca i kultywowania zagrożonej tradycji. Odgrywa się dawne obrzędy tak, jak faktycznie wyglądały. Nie ma już dla nich miejsca w rzeczywistości, pozostała tylko przestrzeń na scenie…

Najlepsze spektakle z pięciu regionalnych przeglądów prezentują się na Ogólnopolskim Sejmików Teatrów Wsi Polskiej, który odbywa się od 1984r. jesienią w Tarnogrodzie.

Organizatorami imprezy są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej w Tarnogrodzie.

The Inter-Provincial Assembly of Folk Theatre Groups has been organised in Tarnogród since 1975.

Assemblies include five interprovincial reviews, which give folk theatre groups an opportunity to stage their performances. Folk theatre today mostly comprises two types of performance: shows based on rituals and dramatic plays. The former are a stage version of rituals, customs, legends and songs, whereas the latter involve a realistic repertoire, including drama classics (sometimes translated into local dialects) and original plays written by the managers and members of the theatre groups.

Apart from Tarnogród, other hosts of interprovincial assemblies are: Bukowina Tatrzańska, Ożarów, Stoczek Łukowski and Kaczory.

Thanks to such events, the audience have a chance to get to know traditions and rituals from a given region of Poland, as well as to observe old farm activities. The aim of the assemblies is to preserve the memory of customs such as courting, carnival, Saint John's Eve festivities, making wreaths, carolling with a star, wedding ceremonies, baptism parties, praying on the rosary for a deceased person and much more, as well as farm work: plucking feathers, spinning, traditional sauerkraut making, digging up potatoes, etc. The audiences often have the opportunity to try regional food and drink, after it has played its role on the stage. Sometimes food is prepared during the performance as a regional dish characteristic for a given custom presented on stage, so the members of the audience feel like guests at the given event.

 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
 • Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Wyświetleń: 2595