Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

W 2017 roku przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury została utworzona druga grupa teatralna dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Młodsi odkrywają swoje aktorskie talenty i rozwijają pasję, mierząc się z podstawowymi zadaniami aktorskimi. Uczą się pracować z tekstem, wyrażać emocje, pracują nad świadomością ciała, ćwiczą dykcję i ruch sceniczny. Piszą scenariusze autorskie, uczestniczą w pracy nad scenografią, projektują i wykonują kostiumy. Podczas zajęć dostrzegany i rozwijany jest indywidualny talent każdego uczestnika. Ćwiczenia teatralne wyzwalają twórczą energię, rozwijają wyobraźnię, są świetną zabawą, pomagają niwelować stres. Tworzenie spektaklu jest zawsze pracą zespołową, podczas której młodzi aktorzy uczą się wrażliwości na drugiego człowieka, działania w grupie i współodpowiedzialności za powierzone zadania. Zespół bierze udział w warsztatach improwizacji prowadzonych przez profesjonalistów i wyjeżdża do teatrów na spektakle.

Grupa przygotowuje głównie nowoczesne formy sceniczne i prezentuje je na przeglądach powiatowych i międzywojewódzkich. Ma na koncie nagrody i wyróżnienia. Gra też bajki dla najmłodszych i utwory kabaretowe, które przedstawia na rodzimej scenie i podczas imprez powiatowych. Zajęcia prowadzi i przedstawienia reżyseruje Monika Komosa.

 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK
 • Teatr Młodszych TOK SZOK

Wyświetleń: 937