Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Od 2002 roku odbywają się w Tarnogrodzie Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód. Wiele lat były to Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne. W plenerach uczestniczyli studenci i wykładowcy z wielu uczelni, m. in. z ASP we Wrocławiu, ASP w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pomysłodawcą i inicjatorem tych spotkań jest pochodzący z Tarnogrodu profesor Edward Syty - artysta malarz i rysownik, wykładowca akademicki, na co dzień związany z Pracownią Rysunku i Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz z Katedrą Architektury i Urbanistyki na Politechnice Opolskiej. Studenci wraz z opiekunami co roku prowadzili Wakacyjną Szkółkę Letnią, czyli zajęcia plastyczne dla dzieci. Przez kilka lat wydawane były okolicznościowe gazetki („TMA – Tarnogrodzcy Mali Artyści”, „Kurnik tarnogrodzki”). Wielokrotnie warsztatom towarzyszyły inne wydarzenia, m. in. zwiedzanie zabytków Tarnogrodu, spotkania z udziałem Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej, władz samorządu, powiatu i województwa, wystawy poplenerowe oraz sprzedaż prac, wycieczki po Lubelszczyźnie, prezentacja dokumentów o znanych artystach oraz filmów z wystaw. Profesor Syty co roku uczy malowania podczas Letniej Szkoły Malarstwa, czasami wraz z zaproszonymi gośćmi.

Wakacyjną Szkółkę Letnią w ostatnich latach prowadzili: socjolożka Jovanka Tomaszewska - Kołyszko i Wojciech Kołyszko - malarz, ilustrator, autor książek dla dzieci. Warsztaty mają charakter otwarty. Mali artyści pracują z kamieniami, kawałkami drewna, z gliną, plasteliną, farbami, kolorowymi czasopismami. Piszą dzienniki – ilustrowane, oczywiście. Prowadzący urozmaicają warsztaty, przeprowadzając zabawy literackie, ćwiczenia ruchowe, wychodząc z dziećmi na powietrze. Tak pomyślane zajęcia umożliwiają poznanie nowych technik oraz uczą wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku lub przeznaczonych do recyklingu, pobudzają do kreatywnego myślenia, rozwijają talenty, sprawność manualną, kompetencje społeczne, podnoszą samoocenę.

Zainteresowanie warsztatami co roku jest ogromne. Powstają niezwykle interesujące prace, m. in.: rzeźby z gliny, rysunki farbami, pastelami, wycinanki, kolaże, komiksy oraz wiele innych. Letnia Szkoła Malarstwa to propozycja również dla starszych amatorów malowania. Profesor Syty co roku prowadzi zajęcia w plenerze. Uczestnicy pod okiem mistrza malują zabytki Tarnogrodu, a na polach wokół miasteczka na łonie natury powstają zapierające dech w piersiach pejzaże. Podczas warsztatów profesor udziela lekcji każdemu artyście - amatorowi, sugeruje sposób malowania dzieła oraz podpowiada, jak i gdzie szukać inspiracji.

 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód
 • Warsztaty Artystyczne Malowany Wschód

Wyświetleń: 933