Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Zwyczaj malowania jaj ma w Polsce tysiącletnią tradycję. Zdobione jaja w zależności od zastosowanej techniki nazywane są pisankami lub kraszankami. Pierwsze Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek odbyły się w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w 2005 roku. Pomysł ich zorganizowania wynikł z potrzeby kultywowania staropolskiej tradycji wykonywania pisanek z różnych regionów oraz kwiatów z bibuły i krepiny wykorzystywanych przy tworzeniu palm wielkanocnych. Najważniejszym celem warsztatów jest uczenie młodszych pokoleń różnych technik wykonywania pisanek. Zapraszane ludowe twórczynie z Lubelszczyzny i Podkarpacia prezentują dzieciom, młodzieży i dorosłym, w jaki sposób wykonać pisankę będącą dziełem sztuki, wykorzystując jedną z technik: batikową (polegającą na „pisaniu” wzoru na powierzchni jajka roztopionym woskiem za pomocą pisaka wykonanego z blaszki w formie lejka), wydrapywania (wyskrobywania wzoru przy pomocy ostrego narzędzia na wcześniej pofarbowanym jajku), malowania akrylem, sznurkową, wyklejania.

Warsztaty adresowane są do dzieci, młodzieży, instruktorów plastyki, amatorów, nauczycieli, regionalistów i osób niepełnosprawnych.

Dwa dni mijają na spotkaniach z twórcami ludowymi, nauce technik zdobniczych, poszukiwaniu oryginalnych pomysłów i wymianie doświadczeń. Uczestnicy wykazują się niezwykłą inwencją twórczą. Dzieła możemy podziwiać podczas prezentacji dorobku rękodzieła artystycznego na wystawach. Co roku na warsztaty zapraszany jest regionalista, który prowadzi wykład o tematyce dotyczącej tradycji wielkanocnych. Zajęcia odbywają się jednocześnie w pięciu blokach – każdy poświęcony innej metodzie zdobienia.

Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Co roku uczestniczy w nich około czterystu małych i dużych artystów amatorów. Mają oni możliwość spróbowania swoich sił w trudnej rękodzielniczej twórczości, odkrycia swoich talentów, rozwijania pasji, uświadamiają sobie konieczność dbania o tradycję regionalną. Wspólne tworzenie pisanek i palm wielkanocnych to sposób na wartościowe spędzenie wolnego czasu, daje poczucie satysfakcji z artystycznej rękodzielniczej pracy i dumy z wykonanego dzieła.

 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek
 • Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek

Wyświetleń: 1214