Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Od 2000 roku co roku wiosną Tarnogrodzki Ośrodek Kultury gości małych i młodych aktorów z powiatu biłgorajskiego, którzy prezentują swoje umiejętności podczas Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. W imprezie zwykle uczestniczy kilkanaście grup teatralnych z przedszkoli, podstawówek i szkół średnich. Młodzi artyści walczą o nominację do Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych, który odbywa się w maju w Lublinie. Jury przeglądu wybiera najlepsze spektakle, biorąc pod uwagę repertuar, stopień zaangażowania wykonawców we współtworzenie prezentacji teatralnej, uniwersalność formy i tematu, oryginalność rozwiązań scenicznych.
Dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne skupiają młodych aktorów w różnych przedziałach wiekowych. Prezentowane spektakle wyróżnia ogromna różnorodność tematów i form, barwność kostiumów, drobiazgowość scenografii, swobodna zabawa artystów, aktorzy – amatorzy z roku na rok z większą odwagą i świadomością stosują różnorodne środki wyrazu artystycznego.
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego młodych grup twórczych, inspirowanie do poszukiwań oryginalnych form pracy artystycznej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród młodych, promocja twórczości młodych grup artystycznych i stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami teatralnymi oraz amatorskimi zespołami teatralnymi. Komisja przeprowadza warsztaty z instruktorami, omawia przygotowane spektakle, udziela wskazówek do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Bardzo cieszy ogromne zainteresowanie młodych ludzi – zarówno jako artystów, jak i jako widzów – teatrem. Zalet takiego typu aktywności dla rozwoju młodego człowieka nie sposób przecenić. Wspomaga ona wszechstronny rozwój społeczny i kulturalny, kształtuje osobowość człowieka, przyczynia się do rozwoju wyobraźni, kreatywności, motywacji. Zabawa „w teatr” stanowi wspaniałą rozrywkę, jest świetną formą spędzania wolnego czasu, przynosi ogromną satysfakcję i daje poczucie spełnienia.

 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 • Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Wyświetleń: 2492