Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Ostatnia niedziela września to bardzo ważna data w kalendarzu  tarnogrodzian. Każdego roku mieszkańcy Tarnogrodu i okolic spotykają się przy pomniku w Bramie Korchowskiej, by upamiętnić rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz tragiczne wydarzenia wrześniowe. 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny i wydarzeń tej rocznicy w kościele parafialnym p. w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, którą sprawował ks. dziekan Jerzy Tworek. Relację wydarzeń historycznych, które rozegrały się przed 82 laty na obrzeżach Tarnogrodu i w Bramie Korchowskiej przedstawiła emerytowana nauczycielka Joanna Bartosz: Wszyscy wzięci do niewoli oficerowie Wojska Polskiego zostali zamordowani w Katyniu w kwietniu i w maju 1940 roku przez radzieckie NKWD. Na „liście katyńskiej” wśród tysiąca nazwisk znajdują się także nazwiska osób związanych bezpośrednio z Tarnogrodem, w tym major Kazimierz Kraczkiewicz, podporucznik Edmund Seroka, porucznik Arkadiusz Koźmiński oraz starszy posterunkowy Feliks Radomski.

Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli w asyście Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej pod Pomnik Katyński w Bramie Korchowskiej, gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze ku czci pomordowanych w obronie ojczyzny. Wśród składających hołd znalazły się między innymi: delegacja rodzin mieszkańców Tarnogrodu zamordowanych w Katyniu, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Puław z Prezesem  gen. Stanisławem Maciągą, Stowarzyszenie Kombatantów i Osób Represjonowanych z Tarnogrodu, delegacja Społecznego Komitetu Utrwalania Dziedzictwa Historycznego i Patriotycznego Ziemi Tarnogrodzkiej, delegacja pracowników Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miejskiej w Tarnogrodzie, delegacje lokalnych szkół, przedszkoli i biblioteki oraz harcerze i strażacy. Głos zabrał gen. Stanisław Maciąga, który zwrócił się z prośbą, by pamięć o ich przeżyciach, cierpieniach nie poszła w zapomnienie, by nie została stracona historia tamtych tragicznych lat. Przytoczył fragment EPITAFIUM Węgrzyna:

Dlatego tu jesteśmy, bo nas pamięć woła

Na tę ziemię uświęconą tak obficie krwią

Gdzie mordercy w niemieckich i sowieckich mundurach

Przynosili ból i trwogę tym tragicznym dniom

Więc nasza  wierna pamięć musi bronić prawdy

O niemieckim i sowieckim ludobójstwie i żydowskiej zdradzie

I dlatego każde miejsce uświęcone krwią

Jest miejscem, na której Polak pamięć kładzie.

Serdeczne podziękowania uczestnikom obchodów przekazał burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec:  Jestem przekonany, że poświęcenie i śmierć osób, które zginęły podczas tej zawieruchy nie pójdą na marne, ale zmobilizują nas wszystkich,  abyśmy wytężali pracę na rzecz naszej Ojczyzny, zarówno dużej, jak i tej małej, Ziemi Tarnogrodzkiej.

Tegorocznej uroczystości towarzyszyła promocja publikacji Piotra Kupczaka pt.: Od Kutna do Tarnogrodu z Tarnogrodu do Katynia, poświęconej oficerom Oddziału Zapasowego 14 Dywizji Piechoty Armii Poznań , a także tarnogrodzianom, ofiarom zbrodni katyńskiej.

Anna Seroka

 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939
 • Tarnogród pamięta o wydarzeniach września 1939

< powrót