Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Niezwykle miło nam poinformować, iż Tarnogród otrzymał wyróżnienie w Konkursie „Gmina przyjazna Seniorom” ogłoszonym przez Dyrektora Regionalnego Ośródka Polityki Społecznej w Lublinie. Celem rywalizacji było wyłonienie gmin, na terenie których prowadzone są cenne inicjatywy na rzecz osób starszych.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 września 2022 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej podczas Wojewódzkiego Dnia Rodzin organizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Było to święto rodzin, zarówno tych zastępczych, jak i wielopokoleniowych. Podczas imprezy nagrodzono zasłużonych w swoich małych społecznościach seniorów i osoby, które zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi z rozbitych rodzin. P

Podczas uroczystego podsumowania konkursu „Gmina przyjazna Seniorom” wyróżnienie dla Gminy Tarnogród z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego odebrali burmistrz Paweł Dec i dyrektorka Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renata Ćwik.

Gmina Tarnogród wraz z partnerami: Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury, Szkolnym Klubem Wolontariatu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Kobiet Aktywnych Tarnogród, Tarnogrodzkim Towarzystwem Regionalnym oraz z placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy zrealizowała mnóstwo projektów mających na celu urozmaicenie życia seniorom (warsztaty rękodzieła artystycznego, spotkania integracyjne, edukacyjne, seanse filmowe, wycieczki, wieczorki integracyjne, spotkania w przedszkolach i szkołach, itp.), promocję zdrowego stylu życia (spotkania w ramach Tarnogrodzkiej Szkoły Cukrzycy, zajęcia aerobiku dla seniorów, zajęcia profilaktyczno – lecznicze „Zdrowy kręgosłup”, spotkanie z dietetykiem itp.) a także zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa (przystosowanie remontowanych budynków, spotkania z policjantem itd.). W Tarnogrodzie od kilkudziesięciu lat prężnie działa Klub Seniora, ale wszystkie spotkania edukacyjne i atrakcje są dostępne nie tylko dla członków klubu – każdy może z nich skorzystać.

Jest nam niezmiernie miło, że inicjatywy podejmowane przez szereg instytucji i organizacji zostały docenione przez jury konkursu, bo naprawdę mamy się czym pochwalić.

  • GMINA TARNOGRÓD WYRÓŻNIONA W WOJEWÓDZTWIE
  • GMINA TARNOGRÓD WYRÓŻNIONA W WOJEWÓDZTWIE
  • GMINA TARNOGRÓD WYRÓŻNIONA W WOJEWÓDZTWIE

Wyświetleń: 266

< powrót