Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Tarnogrodzcy seniorzy cieszą się życiem, odpoczywają, zwiedzają a 17 kwietnia 2024 roku wybrali się do Janowa Lubelskiego.

Całodzienny pobyt w tak pięknej okolicy rozpoczęliśmy od Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Łaskawej. Dawny zespół klasztoru podominikańskiego znajduje się przy skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i góruje nad centrum miasteczka. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Łaskawej składa się kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, klasztoru i wmurowanej w ogrodzenie okalającego muru dzwonnicy-bramy. Na terenie sanktuarium, koło kościoła, znajduje się Kaplica Zjawienia, w podziemiu której bije źródełko znane już w końcu XVII w. Budowę barokowego kościoła rozpoczęto w 1694 roku, a ukończono 75 lat później. Jest to świątynia trójnawowa, bazylikowa, ze sklepieniem krzyżowo-kolebkowym. Całą szerokość prezbiterium zajmuje wykonany z drewna ołtarz główny z cudownym obrazem. Oprócz niego w kościele janowskim znajduje się jeszcze dziesięć XVIII-wiecznych ołtarzy wykonanych w stylu rokokowym. Na uwagę zasługuje też rokokowa kunsztownie wykonana ambona. W krużgankach wokół dziedzińca znajduje się szesnaście XVIII-wiecznych obrazów związanych z dziejami zakonu dominikańskiego. Oprócz tego przy kościele znajdują się dawne dominikańskie zabudowania klasztorne, gdzie obecnie zakonnicy prowadzą Muzeum klasztoru Ojców Dominikanów.

O godzinie 10.00 spotkaliśmy się Eweliną Flis, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, która opowiedziała o historii tego pięknego miasta. Na rynku zaobserwowaliśmy historyczny sposób osiedlania się mieszkańców w kamienicach wokół prostokątnego placu. Następnie spacerkiem przeszliśmy do parku przy Janowskim  Ośrodku Kultury – nowej części miasta. Janów Lubelski, chociaż jest tak niedaleko nas, odkrył przed nami ciekawe zakątki. Spacer po parku pokazał, że jest tu kilka miejsc, które trudno zauważyć na co dzień: pomnik bohatera Tadeusza Kościuszki, wzgórze z odciskami dłoni znanych osób i tabliczki przy drzewach zasadzonych na pamiątkę odwiedzin miasta. Tuż przy JOK-u oglądaliśmy budynek dawnego więzienia, odczytaliśmy i poznaliśmy historię tego miejsca, a także Janowa Lubelskiego.

Następnie spotkaliśmy się z Zofią Widz - Przewodniczącą Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Janowie Lubelskim i pojechaliśmy do Nadleśnictwa Janów Lubelski. Na miejscu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej seniorzy z zainteresowaniem oglądali wystawę przyrodniczą prezentującą bogactwo Lasów Janowskich. Na ekspozycji znajdowało się kilkadziesiąt ptaków oraz ssaków, np. wilki, dziki, jelenie i wiele innych. Poza tym obejrzeli fragment pracowni garncarskiej z Łążka Garncarskiego, narzędzia leśne oraz liczne fotografie.

Seniorzy są bardzo zadowoleni z wielu atrakcji Janowa, niektórzy odwiedzili go po raz pierwszy. Po czterogodzinnym zwiedzaniu przyszedł czas na integrację z seniorami z tego miasta. Po krótkim odpoczynku każdy z apetytem zajadał się kiełbaskami, kaszanką z ogniska. Chwila wypoczynku to także wspólne tańce na świeżym powietrzu.

Bardzo dziękujemy Zosi Widz za zaproszenie. Polecamy odwiedzić najbliższą okolicę w myśl powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Na pewno wrócimy, bo nie wszystko udało się zobaczyć.

 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora
 • Janów Lubelski okiem seniora

Wyświetleń: 179

< powrót