Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Ostatni konkurs recytatorski z udziałem uczniów i publiczności odbył się w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury jesienią 2019 roku, potem z powodu epidemii organizatorzy proponowali konkursy online. Po tak długim czasie udało się – w reżimie sanitarnym - zorganizować stacjonarnie eliminacje gminne 40. Małego Konkursu Recytatorskiego. Odbyły się one 7 maja 2021 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury.

Mały Konkurs Recytatorski to wydarzenie, które daje młodym ludziom szansę na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł wybitnych mistrzów pióra. Organizatorzy zachęcają do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym, co ważne dla młodych recytatorów. Celem konkursu niezmiennie jest rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa i zachęcenie uczniów szkół podstawowych do poznawania dzieł poezji, do wybierania i prezentowania tego, co naprawdę im bliskie.

Do konkursu przystąpiło siedmioro recytatorów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie. Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII. Komisja, dokonując oceny recytatorów, brała pod uwagę: dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

Do eliminacji powiatowych nominowane zostały następujące osoby:

    • Otylia Antolak (kat. VII-VIII)

Gabriel Koza (kat. IV-VI)