Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

29 września na tarnogrodzkim rynku rozbrzmiały utwory marszowe, standardy jazzowe, muzyka latynoamerykańska, filmowa i pop. Niedzielne popołudnie umiliła Tarnogrodzka Orkiestra Dęta, która prezentowała nowe brzmienia możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Środki pozyskano w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2019 pochodzących z funduszu promocji kultury na realizację zadania pod nazwą Rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej – zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Projekt realizowany był w kilku etapach: na początku zrobiono rozeznanie na rynku oraz przeprowadzono kampanię promocyjną zadania, na kolejnym etapie zorganizowano profesjonalne warsztaty dla muzyków w trakcie wyjazdu orkiestry na Ukrainę, pozyskano cztery nowe osoby, które po roku nauki gry na instrumentach dętych zasilą szeregi tarnogrodzkiej orkiestry. Następnie zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne. Działania te już przyczyniły się do podniesienia poziomu artystycznego występów, co publiczność mogła podziwiać w niedzielę, kiedy na scenie letniej TOK na uroczystym koncercie podsumowującym projekt zaprezentowali się młodzi muzycy pod batutą Grzegorza Szteimillera. Gra w orkiestrze jest dla jej członków wielką pasją, którą zarażają młodych ludzi z naszego regionu. Całkowity koszt realizacji zadania - 74 656 zł, z czego 55 000 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, środki z Gminy Tarnogród – 19 656 zł.

  • TARNOGRODZKA ORKIESTRA DĘTA - KONCERT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT
  • TARNOGRODZKA ORKIESTRA DĘTA - KONCERT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT
  • TARNOGRODZKA ORKIESTRA DĘTA - KONCERT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT
  • TARNOGRODZKA ORKIESTRA DĘTA - KONCERT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT
  • TARNOGRODZKA ORKIESTRA DĘTA - KONCERT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT
  • TARNOGRODZKA ORKIESTRA DĘTA - KONCERT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT
  • TARNOGRODZKA ORKIESTRA DĘTA - KONCERT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

Wyświetleń: 209

< powrót