Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

Konkurs Kobieta w sztuce był adresowany do wszystkich bez względu na wiek. Uczestnik mógł zgłosić dowolną liczbę prac, każda była oceniana oddzielnie. Zadanie konkursowe polegało na wybraniu obrazu przedstawiającego kobietę (rzeczywistą, fikcyjną, fantastyczną, mityczną, z literatury, historii…), jak najwierniejszym odtworzeniu go lub unowocześnieniu

Konkurs Kobieta w sztuce był adresowany do wszystkich bez względu na wiek. Uczestnik mógł zgłosić dowolną liczbę prac, każda była oceniana oddzielnie. Zadanie konkursowe polegało na wybraniu obrazu przedstawiającego kobietę (rzeczywistą, fikcyjną, fantastyczną, mityczną, z literatury, historii…), jak najwierniejszym odtworzeniu go lub unowocześnieniu ze zwróceniem uwagi na detale, zrobieniu zdjęcia i wysłaniu go do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury wraz z odtwarzanym dziełem. Fotografie mogły być wykonane zarówno w pomieszczeniu, jak i w plenerze.

Otrzymaliśmy 26 prac konkursowych. 25 spełniło wymogi formalne.

Jury w składzie: Renata Ćwik – Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, Joanna Puchacz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie, Anna Seroka – animator kultury w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury i Magdalena Grabińska – Serek – artysta plastyk oceniło prace, uwzględniając następujące kryteria: wierność odtworzenia/unowocześnienie, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność, detale, szczególne walory dzieła

Każdy juror oceniał prace samodzielnie, przyznając punkty we wszystkich kryteriach. Po zsumowaniu not od wszystkich oceniających autor pracy mógł otrzymać maksymalnie 100 pkt. Przyznano:

I miejsce – Otylii Antolak (99 pkt) za Kobietę w białej sukni

 

II miejsce – Wiktorii Jawniak (96 pkt) za Babie lato

 

III miejsce – Magdalenie Komosie (95 pkt) – za Makową dziewczynę

 

Komisja przyznała też 5 wyróżnień. Otrzymały je: Anna Bryła (za A time to remember) , Natalia Świtała (za Fridę Kahlo), Gabriela Maśko (za Marię Curie – Skłodowską), Beata Momot (za Dziewczynkę z balonikiem)  i Maja Kurzydło (za Damę z gronostajem). Osoby wyróżnione otrzymały 90 punktów i powyżej.

 

Jury konkursu było pod wrażeniem pomysłowości uczestników, doboru dzieł i jakości przesłanych prac.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy również opiekunom i innym zaangażowanym osobom. Wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy i wyróżnieni nagrody.

Na stronie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na Facebooku do 20 marca do 23.59 trwała walka o nagrodę publiczności. Otrzymała ją Wiktoria Jawniak, która uzyskała najwięcej serduszek i polubień.

Wyświetleń: 249

< powrót